Documente utile

Documente obligatorii pentru semnarea contractului:

“Fisa de identificare a partenerului” – Anexa 2, la care se vor atasa copii certificate pentru conformitate cu originalul de catre administrator ale urmatoarelor documente:

  • certificatul de inregistrare ( CUI ) si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA;
  • certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, in termen de valabilitate dar nu mai vechi de 30 de zile la data eliberarii acestuia( pentru Contract de mandat FARA reprezentare sau Contract de mandat CU reprezentare);
  • poliţa de asigurare în caz de insolvență(daca este cazul);
  • brevet de turism al persoanei care asigură conducerea operativă a agenției;
  • licenţa de turism si anexele acesteia;
  • indicarea conturilor EUR/RON al caror titular este Agentia si banca la care sunt deschise acestea.
  • declaraţia, in original, data pe propria răspundere de administrator(Vezi Model).
Fisiere atasate